O aplikácii

Web / mobilná aplikácia (ďalej len aplikácia) je zameraná pre matky vo veku 20-35 rokov, ktoré nemajú často dostatok skúseností pre hodnotenie príznakov svojho dieťaťa počas ich vývoja v rannom veku a v drvivej väčšine prípadov ak nastane zdravotná komplikácia u dieťaťa je matka nútená navštíviť pohotovosť alebo nemocnicu.

Pre odstránenie urýchleného rozhodnutia navštíviť zdravotnícke zariadenie bude aplikácia poskytovať dotazník pre rýchlu diagnostiku dieťaťa s následnou evaluáciou jeho stavu výsledkom. Aplikácia pri zhoršenom výsledku poskytuje navigáciu k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu a v najhoršom prípade až privolanie rýchlej zdravotnej pomoci.

Aplikácia bude slúžiť taktiež ako osobný asistent pre matky, ktoré si budú môcť zaznamenávať rast (výška, váha) svojich detí, časy očkovaní, budú im zasielané notifikácie ohľadom expirácie očkovania, zaznamenávanie známych alergií, notifikácie so želaním pri výročí narodenia ich dieťata, zdieľanie dieťaťa medzi rodičmi atď.

iOS appgoogle_play